FANDOM


Euroευρώевро (znak: €, kod ISO 4217: EUR) – wspólna waluta europejska wprowadzona w miejsce walut krajowych. W formie gotówkowej została wprowadzona w obieg 1 stycznia 2002 roku.

Euro jest prawnym środkiem płatniczym w 19 państwach tworzących strefę euro w Unii Europejskiej – obejmującym około 338,6 mln  Europejczyków.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.