FANDOM


 
Bosmańsk
Flaga FlagaPB
Godło Zdj. nr (2)
Konstytucja Konstytucja Federacji Bosmańskiej
Stolica Bosmania
Ustrój polityczny Republika
Typ państwa Federacja
Głowa państwa Prezydent FB Paweł Sadowski
Powierzchnia 0,11km²
Ludność 11
Rok założenia 2011
Religia dominująca katolicyzm
Język urzędowy Polski

Federacja Bosmańska ; Bosmańsk ; Bosmania – państwo założone w 2011 roku.


PolitykaEdit

Ustrój politycznyEdit

 I Osobny artykuł: Ustrój polityczny Bosmańska


Bosmańsk jest republiką federalną o prezydenckim systemie rządów. Od 1 VIII 2014 r. Zgodnie z konstytucją głową państwa jest prezydent. Od 1 VIII 2014 r. prezydent jest wybierany w głosowaniu powszechnym na roczną kadencję. Prezydent ma szerokie uprawnienia w zakresie władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej (jest m.in. gwarantem konstytucji, praw i swobód obywatelskich, naczelnym dowódcą sił zbrojnych oraz arbitrem w sprawach między władzą centralną i regionalną).

Organem władzy ustawodawczej jest jednoizbowy parlament. W skład Parlamentu wchodzi 6 członków są wybierani na 6 miesięczną kadencję (do 1 VIII 2014 r. kadencja trwała 2 miesiące) w wyborach powszechnych. Organem władzy wykonawczej jest rząd, na którego czele stoi przewodniczący (premier) powoływany przez prezydenta. Członków rządu mianuje prezydent.

Stany Federacji Bosmańskiej mają własne konstytucje i organy władzy ustawodawczej oraz wykonawczej.


Partie polityczne BosmańskaEdit

I Osobny artykuł:  Bosmańskie Partie Polityczne

W Bosmańsku istnieje system wielopartyjny. Partie konkurują o miejsca w Parlamencie 5-osobowym. Próg wyborczy w Bosmańsku wynosi 16,6%.

Prawa i swobody obywatelskieEdit

W Bosmańsku związki jednopłciowe nie są uznawane prawnie, stosunki homoseksualne są zabronione. Prostytucja choć nigdy nie wystąpiła w bosmańsku, jest nielegalna i karana grzywną. Niedozwolone jest posiadanie narkotyków. Spożywanie alkoholu bez zgody władz na terenie Bosmanii jest zakazana. Aborcja oraz posiadanie broni palnej są legalne tylko za pozwoleniem polskich władz.


GeografiaEdit

PołożenieEdit

PB znajduje się w Polsce (głównie w północnozachodniej części).

Podział terytorialnyEdit

FB ma 3 stany:

HistoriaEdit

W I połowie

2011,       Czerwiec/Lipiec - Wojna Pawłowo,PW vs. PBN (wygrana Pawłowa i PW)

2012,       Marzec - Wojna Euro - Pawłowo,PW (PW przegrało z Euro,Pawłowo i Euro podpisali rozejm)

2012,       Czerwiec - Zmiana nazwy z Pawłowo na PB (II Republika PB)

2012,       19 Październik - Pierwsze wolne wybory

2013,       Marzec - Wojna PB- KW (Wygrana PB)

2013,       28 Sierpień - Dołączenie do Konfederacji Bałkańskiej

2013,       31 Sierpień - Ogłoszenie I Konstytucji

2013,       9 Listopad - Ogłoszenie nowej flagi i ustroju (III Republika PB)

2013,       28 Grudzień - Początek Wojny Newgradzkiej

2014,        6 Lipiec - PB dołącza do Konfederacji Europejskiej wraz z Hasanistan i Akebar 2014,        1

sierpień - Zmiana nazwy i ogłoszenie IV Republiki


GospodarkaEdit

WalutaEdit

I Osobny artykuł:  PLN

I Osobny artykuł:  Euro

Walutą kraju jest Złoty oraz Euro, ta pierwsza waluta znajduje się w obiegu od początku historii FB.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.