FANDOM


Homoseksualizm (z greki ὁμόιος homoios = taki samrówny oraz z łac. sexualis =płciowy), inaczej: homoseksualność – znaczenie słowa homoseksualizm w różnych kontekstach może być odmienne.

Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne i Światowa Organizacja Zdrowia definiują homoseksualizm jako orientację seksualną jest to trwałe zaangażowanie psychoemocjonalne i pociąg seksualny do osób tej samej płci.

Homoseksualizm w Federacji Bosmańskiej Edit

Prezydent FB Paweł Sadowski zabronił homoseksualizmu w FB.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.