FANDOM


Kadencja (łac. cadentia – upadek) – określony przez prawo okres pełnienia danej funkcji (urzędu) przez urzędnika lub organ pochodzący z wyboru. Na przykład określona w konstytucji kadencja prezydenta w Federacji Bosmańskiej trwa rok, a Parlamentu - 6 miesięcy.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.