FANDOM


HistoriaEdit

12 września - Ustanowienie


Zasady nadawaniaEdit

Nadaje się dowódcom najwyższych szczebli za wybitne zasługi wojenne.

Statystyki nadań KWEdit

Prezydent Okres urzędowania Liczba oddznaczonych Obywatele Bosmanii "Cudzoziemcy"
Paweł Sadowski 1 sierpień 2014 - 0 0 0
Paweł Sadowski 1 stycznia 2015 0 0 0


Lista oddznaczonychEdit

Rok 2014Edit

Osoby które odmówiły przyjęcia KWEdit

Brak

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.