FANDOM


Prezydent (łac. praesidens, ’zasiadający na czele’) – najwyższy urząd w państwie będącymrepubliką, zazwyczaj jednoznaczny z pełnieniem funkcji jednoosobowej głowy państwa. Wyjątki od tej zasady poniżej. W systemie prezydenckim prezydent jest również szefem rządu (np. w USA).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.