FANDOM


Prezydent Federacji Bosmańskiej – zgodnie z Konstytucją, najwyższy przedstawiciel bosmańskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Bosmanii.

Aktualnym prezydentem FB jest Paweł Sadowski.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.