FANDOM


Bosmańsk - Akebar
Kraje Bosmańsk, Akebar
Flagi     FlagaPB        F Akebar

Stosunki rozpoczęte z inicjatywy Akebar w Styczniu, w Marcu podpisano Traktat Akebar - Państwo Braterskie (został on zawieszony w czerwcu 2014). W Marcu 2015 roku podpisano kolejny Traktat Bosmańsk-Akebar


Zobacz teżEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.