FANDOM


Bosmańsk - Wakatipu
Kraje Bosmańsk, Wakatipu
Flagi     FlagaPB        200 (1)

Stosunki Bosmańsk - Wakatipu – stosunki panujące pomiędzy Federacją Bosmańską a Socjalistyczną Unią Wakatipu. Stosunki między oboma państwami rozpoczęły się 20 Stycznia z inicjatywy Bosmanii.


HistoriaEdit

2015Edit

StyczeńEdit

Stosunki nawiązano dnia 20 Stycznia 2015 roku, z głównej inicjatywy prezydenta FB Pawła Sadowskiego. Dzień później Wakatipu ogłosiło udział w wojnie w Newgradzie.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.