FANDOM


System oświaty w Federacji Bosmańskiej – ustanowiona przez państwo bosmańskie struktura organizacyjna zapewniająca w szczególności realizację prawa do nauki poprzez kształcenie. 

W FB jest 9 klas w szkołach.


Przedmioty w poszczególnych klasachEdit

Klasa Przedmioty obowiązkowe Przedmioty nieobowiązkowe
1

Historia

J. Angielski

J.Czeski

J.Rosyjski

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.