FANDOM


For any version listed below, click on its date to view it. For more help, see Help:Page history.
(cur) = difference from current version, (prev) = difference from preceding version, m = minor edit, → = section edit, ← = automatic edit summary

  • (cur | prev) 10:42, April 3, 2015Pawel94851 (wall | contribs)‎ . . (165 bytes) (+165)‎ . . (Created page with "System partyjny występujący najczęściej w państwach demokratycznych, w których zazwyczaj obowiązuje ordynacja proporcjonalna, zwłaszcza bez progu wyborczego.")
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.