FANDOM


Porozumienie, które znosi kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu a w zamian za to wzmacnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej. Dotyczy również współpracy przygranicznej.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.